СИЛОВО-КОНДИЦИОННИ ТРЕНИРОВКИ

ПОНЕДЕЛНИК И СРЯДА 18:30

ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК 07:30

БЯГАНЕ/КОЛОЕЗДЕНЕ*

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

* за клиенти и членове на клуба

X