Школа за Характери има клон на дейността си и в залата. Тук трениорвките имат своя специфика и чар. Дали в индивидуален стил или групови занимания приоритетът винаги е един: Качество преди количество.

Работим със свободни тежести, и специфични олимпийски упражнения, подпомагащи за развиване на баланс, координация, експлозивност и т.н.

ЦЕЛИТЕ

Атлетична визия, покачване на силата и общия тонус, превенция и противодесйтвие на затлъстяването, укрепване и възстановяване след травми, тонус и енергичност, подобряване качеството на живот чрез двигателна активност и методите на силово-кондиционната подготовк

ОСНОВИТЕ

В залата трениращият усвоява първо техниката на редица базови движения като клек, тяга, преса и поставя начало на своето обучение в олимпийските движения изтласкване и изхвърляне.

ЗАЛАТА

Тези тренировки са подходящи за онези, които не са привлечени от екстрените условия навън и предпочитат залата като основно място за подготовка.

X